Begrip, echt begrip

De eerste stap in de V is het verkrijgen van begrip, echt begrip. Waar heb je nou echt last van? Wat is voor jou werkdruk? En voor je collega’s? Waar komt jouw werkplezier vandaan? Je schort je oordeel op. Goed of fout laat je los. Door samen te werken aan (ieders eigen) begrip ontstaat verbinding en begrip voor elkaar.

Welke werkvormen kies je?

Er zijn ludieke werkvormen, anderen zijn wat serieuzer van aard. Je kiest zelf welke je daarvan wilt uitvoeren. Je kunt enkele of alle werkvormen toepassen. Soms helpt het om werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden.

Er is werkdruk

Waarom zou je met methode V aan de slag gaan? Allereerst natuurlijk omdat er binnen de school werkdruk heerst. Niet bij een enkeling maar bij meerderen. Misschien is er in het verleden al van alles geprobeerd en werkte dat niet. Met V kun je er op een frisse manier tegenaan kijken.

Begrip, echt begrip

Iedereen schort zijn oordeel op. Goed of fout laat je los. Iets is er, of is er niet. Wat is er dan allemaal? Wat is de geschiedenis, hoe zijn we hier gekomen? Waar heb je nou echt last van? Wat is jouw werkdruk? Je zult ontdekken dat iedereen werkdruk anders ervaart. Door samen te werken aan (ieders eigen) begrip ontstaat verbinding en begrip voor elkaar.

Inzicht, echt inzicht

Als je goed inzicht hebt in wat er aan de hand is, kom je vaak op nieuwe, dieper liggende vragen uit. Je gaat dingen anders zien. Er komen zaken aan het licht, die voorheen uit zicht waren. Inzicht, niet alleen over werkdruk en werkplezier, maar ook in jezelf, je collega’s, je organisatie.

Inspiratie

'Inspirare' is Latijn voor inademen, bezieling. Je eigen bezieling, inademing, ruimte en die van de hele organisatie. Dit ligt dicht tegen ideeën aan want uit inspiratie komen ideeën voort. Door echt begrip en inzicht te krijgen volgt inspiratie soms als vanzelf. En soms helpt het om wat werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden. Na het verdiepen van wat er is, begin je in deze stap je aandacht te richten op wat er anders kan.

Ideeën

Uit inspiratie komen ideeën voort. Vaak volgt dat automatisch en hoef je er weinig voor te doen. En soms is een probleem zo taai dat je er een werkvorm voor wilt inzetten. De werkvormen uit deze stap kunnen helpen om ideeën te genereren en de beste ideeën concreter uit te werken.

Uitproberen

De laatste stap om iets te veranderen, is om de ideeën uit te proberen in de praktijk. Dat doe je door te oefenen, te experimenteren. Iets te proberen en te merken of iets wel of niet werkt. Fouten bestaan niet, informatie over wat al goed werkt of nog beter kan wel. Zo ga je op weg naar de echte verandering.

Verandering

Minder werkdruk, meer werkplezier.

'Met Voortgezet Werkplezier doorbreek je vicieuze cirkels. Want als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.' Louis Thijssen, VO-consultant Arbo-VO.

Werkvorm 1: Wat is werkdruk?

DOEL

 • Uitwisselen wat medewerkers als werkdruk ervaren.
 • Overeenkomsten en verschillen benoemen.
 • Werkdruk erkennen.


TIJD

 • 30 minuten.


NODIG

 • Een groep mensen. Liefst collega’s, liefst een voltallig team inclusief hun leidinggevende.

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 2: Wat vreet en geeft energie?

DOEL

 • Inventariseren wat energie geeft en energie vreet in het werk.
 • Tijd voor elkaar nemen.

 

TIJD

 • 40 minuten.

 

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team inclusief leidinggevende.
 • Post-its, stiften.

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 3: Op energiesafari

DOEL

 • Begrip voor elkaars energie.

 

TIJD

 • 30 minuten.

 

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team.

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 4: Verdiepende dialoog

DOEL

 • Wederzijds begrip in elkaars energie.

 

TIJD

 • 30 minuten.

 

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team.
 • De energiekaart met post-its van de 2e werkvorm van begrip (‘wat vreet en geeft energie?’)

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 5: Je eigen werkdrukrapport

DOEL

 • Reflectie en bezinning op eigen handelen rond werkdruk.
 • Inzicht in de taal van kracht en de taal van onmacht.

 

TIJD

 • 30 minuten.

 

NODIG

 • Een groep collega’s. Liefst een voltallig team.

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 6: Signalenspel

DOEL

 • Inzicht in signalen van werkdruk en werkplezier bij jezelf en je collega’s.
 • Eigen en andermans grenzen leren herkennen en zo nodig tijdig handelen.
 • Eigen en andermans werkplezier leren herkennen en hier positief op weten te reageren.

TIJD

 • 30 minuten

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team.
 • De checklisten uit de bijlage voor elke deelnemer gekopieerd.

 

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 7: Docentencompetentiespel

DOEL

 • Elkaar feedback geven.
 • Onderlinge samenwerking bevorderen.
 • Begrip en respect voor onderlinge verschillen bevorderen.
 • Ieder eigen kwaliteiten inzetten en daarmee werkplezier bevorderen.

TIJD

 • 45 minuten.

NODIG

 • Het spel. Van tevoren de competenties (zie bijlage) op kaartjes zetten.
 • Een groepje collega’s. Mag een voltallig team zijn.

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 8: Complimententrein

DOEL

 • Elkaar op een originele manier complimenten geven.
 • Energie en aandacht voor wat goed gaat.

TIJD

 • 15-20 minuten

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team, zittend in groepjes van 5-6 personen.

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 9: De brug van onderzoek naar aanpak

DOEL

 • Via een uitgevoerd onderzoek richting een (team)aanpak gaan
 • Het formuleren van doelstellingen

TIJD

 • 20-30 minuten

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team
 • Bijlage behorende bij deze werkvorm

Begrip, echt begrip

Begrip Rood

Werkvorm 10: De kern

DOEL

 • Zelf naar minder werkdruk en meer werkplezier gaan.

TIJD

 • Ligt aan de diepgang waarmee je het doet. Kan in 15 minuten klaar zijn, kan meerdere keren een kwartiertje vragen, kan ook uren duren.

NODIG

 • Jezelf. (Maar je kunt deze werkvorm ook doen met meerdere personen (met z’n twee-en of een grote groep)
 • De bijlage bij deze werkvorm

Begrip, echt begrip

Begrip Rood