Contact

Voortgezet Werkplezier is ontwikkeld voor en door docenten, leidinggevenden en ondersteuners in het onderwijs, met ondersteuning van de VO-raad, de vakbonden en Voion. Inmiddels staat er een mooie aanpak waar het voortgezet onderwijs trots op mag zijn.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het servicecenter van Voion: 045-579 6024 of info@voion.nl.

Voion

Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.

Postbus 2501
6401 DA  Heerlen
Tel: 045-579 6024
E-mail: info@voion.nl
www.voion.nl

Ontwikkeling werd begeleid door: www.degoedepraktijk.nl en www.arboriginals.nl