Begrip, echt begrip

De eerste stap in de V is het verkrijgen van begrip, echt begrip. Waar heb je nou echt last van? Wat is voor jou werkdruk? En voor je collega’s? Waar komt jouw werkplezier vandaan? Je schort je oordeel op. Goed of fout laat je los. Door samen te werken aan (ieders eigen) begrip ontstaat verbinding en begrip voor elkaar.

Welke werkvormen kies je?

Er zijn ludieke werkvormen, anderen zijn wat serieuzer van aard. Je kiest zelf welke je daarvan wilt uitvoeren. Je kunt enkele of alle werkvormen toepassen. Soms helpt het om werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden.

Doel

 • Uitwisselen wat medewerkers als werkdruk ervaren.
 • Overeenkomsten en verschillen benoemen.
 • Werkdruk erkennen.

Tijd

 • 30 minuten.

Nodig

 • Een groep mensen. Liefst collega’s, liefst een voltallig team inclusief hun leidinggevende.
 

Doel

 • Inventariseren wat energie geeft en energie vreet in het werk.
 • Tijd voor elkaar nemen.

Tijd

 • 40 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team inclusief leidinggevende.
 • Post-its, stiften.

Doel

 • Begrip voor elkaars energie.

Tijd

 • 30 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team.

Doel

 • Wederzijds begrip in elkaars energie.

Tijd

 • 30 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team.
 • De energiekaart met post-its van de 2e werkvorm van begrip (‘wat vreet en geeft energie?’)

Doel

 • Reflectie en bezinning op eigen handelen rond werkdruk.
 • Inzicht in de taal van kracht en de taal van onmacht.

Tijd

 • 30 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s. Liefst een voltallig team.

Doel

 • Inzicht in signalen van werkdruk en werkplezier bij jezelf en je collega’s.
 • Eigen en andermans grenzen leren herkennen en zo nodig tijdig handelen.
 • Eigen en andermans werkplezier leren herkennen en hier positief op weten te reageren.

Tijd

 • 30 minuten

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team.
 • De checklisten uit de bijlage voor elke deelnemer gekopieerd.

Werkwijze

Doel

 • Elkaar feedback geven.
 • Onderlinge samenwerking bevorderen.
 • Begrip en respect voor onderlinge verschillen bevorderen.
 • Ieder eigen kwaliteiten inzetten en daarmee werkplezier bevorderen.

Tijd

 • 45 minuten.

Nodig

 • Het spel. Van tevoren de competenties (zie bijlage) op kaartjes zetten.
 • Een groepje collega’s. Mag een voltallig team zijn.

Doel

 • Elkaar op een originele manier complimenten geven.
 • Energie en aandacht voor wat goed gaat.

Tijd

 • 15-20 minuten

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team, zittend in groepjes van 5-6 personen.

Doel

 • Via een uitgevoerd onderzoek richting een (team)aanpak gaan
 • Het formuleren van doelstellingen

Tijd

 • 20-30 minuten

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een voltallig team
 • Bijlage behorende bij deze werkvorm

Doel

 • Zelf naar minder werkdruk en meer werkplezier gaan.

Tijd

 • Ligt aan de diepgang waarmee je het doet. Kan in 15 minuten klaar zijn, kan meerdere keren een kwartiertje vragen, kan ook uren duren.

Nodig

 • Jezelf. (Maar je kunt deze werkvorm ook doen met meerdere personen (met z’n twee-en of een grote groep)
 • De bijlage bij deze werkvorm