Uitproberen

De V bestaat uit vijf stappen die je allemaal doorloopt om het einddoel te bereiken. De vijfde en tevens laatste stap om iets te veranderen, is om de ideeën uit te proberen in de praktijk. Experimenteren. Iets proberen en merken of het wel of niet werkt. Fouten bestaan niet, informatie over wat al goed werkt of nog beter kan wel. Zo ga je op weg naar de echte verandering.

Welke werkvormen kies je?

Er zijn ludieke werkvormen, anderen zijn wat serieuzer van aard. Je kiest zelf welke je daarvan wilt uitvoeren. Je kunt enkele of alle werkvormen toepassen. Soms helpt het om werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden.