Inspiratie

De V bestaat uit vijf stappen die je allemaal doorloopt om het einddoel te bereiken. De derde stap is het opdoen van inspiratie. ‘Inspirare’ is Latijn voor inademen, bezieling. Je eigen bezieling, inademing, ruimte en die van de hele organisatie. Dit ligt dicht tegen ideeën aan want uit inspiratie komen ideeën voort. Door echt begrip en inzicht te krijgen volgt inspiratie soms als vanzelf. Na het verdiepen van wat er is, begin je in deze stap je aandacht te richten op wat er anders kan.

Welke werkvormen kies je?

Er zijn ludieke werkvormen, anderen zijn wat serieuzer van aard. Je kiest zelf welke je daarvan wilt uitvoeren. Je kunt enkele of alle werkvormen toepassen. Soms helpt het om werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden.

Doel

 • Tijd voor elkaar nemen.
 • Individuele bezinning.
 • Hebben jullie in je werkoverleg ook zoveel te bespreken? Het klinkt misschien raar, maar soms even rustiger aan doen helpt. Met deze werkvorm neem je meerdere keren tijd voor bezinning.
 • In het teamoverleg gaat enkele keren een belletje. Dat betekent tijd voor 1 minuut bezinning. Bezinning voor iedere individuele deelnemer. Het klinkt misschien gek, maar het levert meer tijd op dan het kost. Probeer maar!

Tijd

 • Elk teamoverleg x keer 1 minuut.

Nodig

 • Iemand met een alarm op zijn mobieltje, of een stopwatch en belletje.
 • Kaartjes met de vier vragen (zie bijlage bij werkvorm het belletje).

Doel

 • Individuen in contact brengen met wat ze écht graag willen doen.

Tijd

 • 30-45 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.
 • Werkt goed als deelnemers inzicht in eigen werkdruk en werkplezier hebben gekregen.
 • Notitieblaadjes en pennen.

Doel

 • Individuen in contact brengen met wat ze écht graag willen doen.

Tijd

 • 30-45 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.
 • Werkt goed als deelnemers inzicht in eigen werkdruk en werkplezier hebben gekregen.
 • Flapover en memo-velletjes (post-its).

Doel

 • De omslag van een probleem richting oplossingen maken.

Tijd

 • 25-40 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. In groepjes van 5-8 personen.
 • Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.
 • Grote flapovervellen en stiften.

Doel

 • Aandacht geven aan wat goed gaat.
 • Een goede werkvorm om een overleg mee te openen, als tussendoortje of als afronding. Helpt op positieve wijze te ontspannen. En dan komt de inspiratie erna als vanzelf….

Tijd

 • 3-5 minuten. Goed om regelmatig te herhalen.

Nodig

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. Zittend in een (halve) kring: belangrijk dat men elkaar kan zien!
 • Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.

Doel

 • In een prettige sfeer iets uitwisselen en/of inspiratie opdoen.

Tijd

 • 10-15 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn.
 • Muziek: het is de bedoeling dat je de sfeer van een gezellig café creëert. Muziek waarbij mensen elkaar (als ze goed opletten) nog wel kunnen horen, maar waar ook voldoende geroezemoes is dat de achtergrond ‘wegvalt’.
 • Eén persoon is procesbegeleider: vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc

Doel

 • Met een groep doelen formuleren: wat je wél wilt bereiken.
 • De omslag maken van het verdiepen van een probleem naar het werken aan een oplossing.

Tijd

 • 10-15 minuten

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een heel team
 • Memovelletjes
 • Een grote (glazen) pot (of twee potten als er met een grote groep wordt gewerkt)

Doel

 • Met een groep doelen formuleren: wat je wél wilt bereiken.
 • De omslag van het verdiepen van een probleem naar het werken aan een oplossing maken.

Tijd

 • 10-30 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, liefst een heel team.
 • Werkt ook goed bij een directieteam.

Doel

 • Elkaar beter leren kennen en elkaar inspireren.

Tijd

 • 10-30 minuten.

Nodig

 • Een groep collega’s, kan een bestaand team zijn, kan zijn dat ze elkaar nog niet zo goed kennen.

‘Eerder probeerde ik mijn lijstjes absoluut op een dag af te hebben, voor ik naar huis ging. Nu accepteer ik dat niet alles op een dag past en ben echt relaxter.’

Jeanine, docente zorg en welzijn.