Inzicht, echt inzicht

De V bestaat uit vijf stappen die je allemaal doorloopt om het einddoel te bereiken. De tweede stap is het verkrijgen van inzicht. Als je goed inzicht hebt in wat er aan de hand is, kom je vaak op nieuwe, dieper liggende vragen uit. Je gaat dingen anders zien. Er komen zaken aan het licht, die voorheen uit zicht waren. Inzicht, niet alleen over werkdruk en werkplezier, maar ook in jezelf, je collega’s, je organisatie.
 

Welke werkvormen kies je?

Er zijn ludieke werkvormen, anderen zijn wat serieuzer van aard. Je kiest zelf welke je daarvan wilt uitvoeren. Je kunt enkele of alle werkvormen toepassen. Soms helpt het om werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden.

Er is werkdruk

Waarom zou je met methode V aan de slag gaan? Allereerst natuurlijk omdat er binnen de school werkdruk heerst. Niet bij een enkeling maar bij meerderen. Misschien is er in het verleden al van alles geprobeerd en werkte dat niet. Met V kun je er op een frisse manier tegenaan kijken.

Begrip, echt begrip

Iedereen schort zijn oordeel op. Goed of fout laat je los. Iets is er, of is er niet. Wat is er dan allemaal? Wat is de geschiedenis, hoe zijn we hier gekomen? Waar heb je nou echt last van? Wat is jouw werkdruk? Je zult ontdekken dat iedereen werkdruk anders ervaart. Door samen te werken aan (ieders eigen) begrip ontstaat verbinding en begrip voor elkaar.

Inzicht, echt inzicht

Als je goed inzicht hebt in wat er aan de hand is, kom je vaak op nieuwe, dieper liggende vragen uit. Je gaat dingen anders zien. Er komen zaken aan het licht, die voorheen uit zicht waren. Inzicht, niet alleen over werkdruk en werkplezier, maar ook in jezelf, je collega’s, je organisatie.

Inspiratie

'Inspirare' is Latijn voor inademen, bezieling. Je eigen bezieling, inademing, ruimte en die van de hele organisatie. Dit ligt dicht tegen ideeën aan want uit inspiratie komen ideeën voort. Door echt begrip en inzicht te krijgen volgt inspiratie soms als vanzelf. En soms helpt het om wat werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden. Na het verdiepen van wat er is, begin je in deze stap je aandacht te richten op wat er anders kan.

Ideeën

Uit inspiratie komen ideeën voort. Vaak volgt dat automatisch en hoef je er weinig voor te doen. En soms is een probleem zo taai dat je er een werkvorm voor wilt inzetten. De werkvormen uit deze stap kunnen helpen om ideeën te genereren en de beste ideeën concreter uit te werken.

Uitproberen

De laatste stap om iets te veranderen, is om de ideeën uit te proberen in de praktijk. Dat doe je door te oefenen, te experimenteren. Iets te proberen en te merken of iets wel of niet werkt. Fouten bestaan niet, informatie over wat al goed werkt of nog beter kan wel. Zo ga je op weg naar de echte verandering.

Verandering

Minder werkdruk, meer werkplezier.

'Met Voortgezet Werkplezier doorbreek je vicieuze cirkels. Want als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.' Louis Thijssen, VO-consultant Arbo-VO.

Werkvorm 1: Aandacht cadeau

DOEL

 • Tijd voor elkaar nemen.
 • We hebben het allemaal druk. Stilstaan helpt. Even pas op de plaats maken. Door te luisteren, te begrijpen. Zo kun je het doen.
 • Elke collega krijgt een cadeautje: echte aandacht, zonder oordeel. Prettig voor de collega. Leerzaam en inzichtelijk voor de anderen.

 

TIJD

 • 30 minuten.

 

NODIG

 • Een tijdbewaker met een stopwatch of zandloper.
 • Een groep collega’s, mag een voltallig team.

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw

Werkvorm 2: Zelfinzicht

DOEL

 • Zelfinzicht: hoe werkt energie voor mij? Hoe ga ik daarmee om?

 

TIJD

 • 30 minuten.

 

NODIG

 • Een groep collega’s, in groepjes van 3 personen.
 • De energiekaart met geeltjes uit de 2e werkvorm bij begrip: Wat vreet en geeft energie?

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw

Werkvorm 3: De diepere betekenis

DOEL

 • Ontdekken van de kern van wat je bezighoudt.

 

TIJD

 • 30 minuten.

 

NODIG

 • 3 personen
 • De energiekaart met geeltjes uit de 2e werkvorm bij begrip (Wat vreet en geeft energie?)

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw

Werkvorm 4: Balans

DOEL

 • Ontdekken van de waarde die je aan je werk en presteren hecht.

 

TIJD

 • 40 minuten.

 

NODIG

 • Een groep collega’s, in groepjes van 3 personen. 
 • De energiekaart met geeltjes uit de 2e werkvorm bij begrip (Wat vreet en geeft energie?)

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw
WERKWIJZE

Werkvorm 5: Taal van macht

DOEL

 • Inzicht in het gebruik van taal van macht en onmacht.

 

TIJD

 • 40 minuten.

 

NODIG

 • Een groep collega’s, in groepjes van 3 personen. 
 • De energiekaart met geeltjes uit de 2e werkvorm bij begrip (Wat vreet en geeft energie?)

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw

Werkvorm 6: Het eigen aandeel

DOEL
 

 • Ontdekken van drijfveren.

 

TIJD
 

 • 40 minuten.

 

NODIG
 

 • Een groep collega’s, in groepjes van 3 personen.
 • De energiekaart met geeltjes uit de 2e werkvorm bij begrip (Wat vreet en geeft energie?)

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw

Werkvorm 7: Inzicht in invloed

DOEL

 • Ontdekken van je eigen energievreters en –gevers en de invloed die je daar wel/niet op hebt.

 
TIJD

 • 20-40 minuten.

 
NODIG

 • Een groep collega’s, in groepjes van 2-5 personen. 
 • Zoveel kopieën van de bijlage als collega’s.

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw

Werkvorm 8: Een prikje met….

DOEL

 • Bewustwording van je eigen stress- én pleziersignalen

TIJD

 • 20 minuten

NODIG

 • Een groep collega’s

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw

Werkvorm 9: De bus

DOEL

 • Bewustwording van je eigen stress- en ontspanningssignalen
 • Mooie gesprekken en inzichten

TIJD

 • 20 minuten

NODIG

 • Een groep collega’s

Inzicht, echt inzicht

Inzicht Blauw