Een goede voorbereiding voor prettig werk

Stichting OVO Zaanstad organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor haar nieuwe medewerkers van verschillende aangesloten scholen. De medewerkers komen bijeen om onderling kennis te maken, van elkaar te leren en hun ervaringen te delen met het bestuur. Nadat uit eerdere bijeenkomsten werkdruk als thema naar voren is gekomen en omdat het onderwerp een actueel thema is binnen het voortgezet onderwijs, besluit de scholengroep om de medewerkers een workshop ‘werkplezier’ aan te bieden.

Een positieve insteek

‘Actief aan een oplossing werken, dat is ons streven. Wij vinden een positieve insteek rond werkdruk belangrijk, vandaar dat we bij Voortgezet Werkplezier uitkwamen’ vertelt Eline Jongepier, P&O-adviseur bij OVO. Er is anderhalf uur beschikbaar voor de workshop, aan het eind van de dag. Het vormt geen belemmering voor het programma. Voortgezet Werkplezier heeft vele korte, actieve en interactieve werkvormen beschikbaar. Het workshopprogramma voor de nieuwe docenten wordt gemakkelijk samengesteld uit de werkvormen die op de site voortgezetwerkplezier.nl staan.

Als eerste stap gaan de medewerkers in gesprek over hun werkdruk- en werkplezierervaringen in hun eerste 9 maanden. Dan staan ze stil bij hun eigen energievreters en -gevers, en bevragen elkaar in hoeverre ze daar invloed op hebben. Na even een momentje voor zichzelf te hebben genomen, oefenen ze met verschillende manieren om je werkplezier te laten groeien.

Herkenning en goede voornemens

De aanwezige medewerkers werken op verschillende scholen voor vmbo, havo/vwo of praktijkonderwijs. Toch valt hen bij uitwisseling op dat er veel overeenkomsten zijn. ‘We noemen het wel anders, maar in de kern zijn onze ervaringen heel herkenbaar’, vertelt Mette, één van de aanwezige docenten. Ook is het Mette die zich bewust wordt dat ze veel van de mogelijke manieren om werkplezier te laten groeien al toepast. ‘Bijvoorbeeld toen ik op deze school een cursus filosofie organiseerde die ik naast mijn gewone lessen mag geven. Want daar krijg ik echt energie van!’ Voor drie zij-instromers blijkt de stap naar Voortgezet Onderwijs zelf hun beste al genomen actie richting werkplezier, ‘want in mijn oude baan was werkplezier vergroten niet meer reëel’.

Goede voornemens zijn er ook. Henk neemt zich voor om het niet nakomen van de schoolregels bespreekbaar te maken, en Marijke wil zich de komende maanden meer gaan profileren in het teamoverleg. Waarom? ‘Omdat ik al tijden ideeën heb maar ze nog niet heb verteld.’

Eline geeft na afloop aan dat de workshop Voortgezet Werkplezier positieve reacties heeft opgeleverd. Eén van de scholen heeft inmiddels een afspraak gemaakt om binnen de school in de verschillende afdelingen met Voortgezet Werkplezier aan de slag te gaan. ‘Ik hoop dat het op deze manier kijken naar en omgaan met werkdruk positief werkt en dat de ervaringen die worden opgedaan gedeeld worden met meer collega’s.’

‘Eerder probeerde ik mijn lijstjes absoluut op een dag af te hebben, voor ik naar huis ging. Nu accepteer ik dat niet alles op een dag past en ben echt relaxter.’

Jeanine, docente zorg en welzijn.