Inspiratie

De V bestaat uit vijf stappen die je allemaal doorloopt om het einddoel te bereiken. De derde stap is het opdoen van inspiratie. 'Inspirare' is Latijn voor inademen, bezieling. Je eigen bezieling, inademing, ruimte en die van de hele organisatie. Dit ligt dicht tegen ideeën aan want uit inspiratie komen ideeën voort. Door echt begrip en inzicht te krijgen volgt inspiratie soms als vanzelf. Na het verdiepen van wat er is, begin je in deze stap je aandacht te richten op wat er anders kan.

Welke werkvormen kies je?

Er zijn ludieke werkvormen, anderen zijn wat serieuzer van aard. Je kiest zelf welke je daarvan wilt uitvoeren. Je kunt enkele of alle werkvormen toepassen. Soms helpt het om werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden.

Er is werkdruk

Waarom zou je met methode V aan de slag gaan? Allereerst natuurlijk omdat er binnen de school werkdruk heerst. Niet bij een enkeling maar bij meerderen. Misschien is er in het verleden al van alles geprobeerd en werkte dat niet. Met V kun je er op een frisse manier tegenaan kijken.

Begrip, echt begrip

Iedereen schort zijn oordeel op. Goed of fout laat je los. Iets is er, of is er niet. Wat is er dan allemaal? Wat is de geschiedenis, hoe zijn we hier gekomen? Waar heb je nou echt last van? Wat is jouw werkdruk? Je zult ontdekken dat iedereen werkdruk anders ervaart. Door samen te werken aan (ieders eigen) begrip ontstaat verbinding en begrip voor elkaar.

Inzicht, echt inzicht

Als je goed inzicht hebt in wat er aan de hand is, kom je vaak op nieuwe, dieper liggende vragen uit. Je gaat dingen anders zien. Er komen zaken aan het licht, die voorheen uit zicht waren. Inzicht, niet alleen over werkdruk en werkplezier, maar ook in jezelf, je collega’s, je organisatie.

Inspiratie

'Inspirare' is Latijn voor inademen, bezieling. Je eigen bezieling, inademing, ruimte en die van de hele organisatie. Dit ligt dicht tegen ideeën aan want uit inspiratie komen ideeën voort. Door echt begrip en inzicht te krijgen volgt inspiratie soms als vanzelf. En soms helpt het om wat werkvormen te gebruiken die je creativiteit de ruimte bieden. Na het verdiepen van wat er is, begin je in deze stap je aandacht te richten op wat er anders kan.

Ideeën

Uit inspiratie komen ideeën voort. Vaak volgt dat automatisch en hoef je er weinig voor te doen. En soms is een probleem zo taai dat je er een werkvorm voor wilt inzetten. De werkvormen uit deze stap kunnen helpen om ideeën te genereren en de beste ideeën concreter uit te werken.

Uitproberen

De laatste stap om iets te veranderen, is om de ideeën uit te proberen in de praktijk. Dat doe je door te oefenen, te experimenteren. Iets te proberen en te merken of iets wel of niet werkt. Fouten bestaan niet, informatie over wat al goed werkt of nog beter kan wel. Zo ga je op weg naar de echte verandering.

Verandering

Minder werkdruk, meer werkplezier.

‘Het valt niet altijd mee, maar ik houd mijn goede voornemen wel vol.’ Bas, docent techniek.

Werkvorm 1: Het belletje

DOEL

 • Tijd voor elkaar nemen.
 • Individuele bezinning.
 • Hebben jullie in je werkoverleg ook zoveel te bespreken? Het klinkt misschien raar, maar soms even rustiger aan doen helpt. Met deze werkvorm neem je meerdere keren tijd voor bezinning.
 • In het teamoverleg gaat enkele keren een belletje. Dat betekent tijd voor 1 minuut bezinning. Bezinning voor iedere individuele deelnemer. Het klinkt misschien gek, maar het levert meer tijd op dan het kost. Probeer maar!

 

TIJD

 • Elk teamoverleg x keer 1 minuut.

 

NODIG

 • Iemand met een alarm op zijn mobieltje, of een stopwatch en belletje.
 • Kaartjes met de vier vragen (zie bijlage bij werkvorm het belletje).

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 2: Toveren met tijd

DOEL

 • Individuen in contact brengen met wat ze écht graag willen doen.

 
TIJD

 • 30-45 minuten.

 
NODIG

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.
 • Werkt goed als deelnemers inzicht in eigen werkdruk en werkplezier hebben gekregen.
 • Notitieblaadjes en pennen.

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 3: Voor één dag koning zijn

DOEL

 • Individuen in contact brengen met wat ze écht graag willen doen.

 
TIJD

 • 30-45 minuten.

 
NODIG

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.
 • Werkt goed als deelnemers inzicht in eigen werkdruk en werkplezier hebben gekregen.
 • Flapover en memo-velletjes (post-its).

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 4: Turbo-brainstorm

DOEL

 • De omslag van een probleem richting oplossingen maken.

 
TIJD

 • 25-40 minuten.

NODIG

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. In groepjes van 5-8 personen.
 • Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.
 • Grote flapovervellen en stiften.

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 5: Positieve kring

DOEL

 • Aandacht geven aan wat goed gaat.
 • Een goede werkvorm om een overleg mee te openen, als tussendoortje of als afronding. Helpt op positieve wijze te ontspannen. En dan komt de inspiratie erna als vanzelf….

TIJD

 • 3-5 minuten. Goed om regelmatig te herhalen.

NODIG

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn. Zittend in een (halve) kring: belangrijk dat men elkaar kan zien!
 • Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc.

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 6: Roezemoes

DOEL

 • In een prettige sfeer iets uitwisselen en/of inspiratie opdoen.

TIJD

 • 10-15 minuten.

NODIG

 • Een groep collega’s, mag een heel team zijn.
 • Muziek: het is de bedoeling dat je de sfeer van een gezellig café creëert. Muziek waarbij mensen elkaar (als ze goed opletten) nog wel kunnen horen, maar waar ook voldoende geroezemoes is dat de achtergrond ‘wegvalt’.
 • Eén persoon is procesbegeleider: vertelt wat de bedoeling is, bewaakt tijd, etc

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 7: Grote wensen en kleine stapjes

DOEL

 • Met een groep doelen formuleren: wat je wél wilt bereiken.
 • De omslag maken van het verdiepen van een probleem naar het werken aan een oplossing.

TIJD

 • 10-15 minuten

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een heel team
 • Memovelletjes
 • Een grote (glazen) pot (of twee potten als er met een grote groep wordt gewerkt)

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 8: De droomvraag

DOEL

 • Met een groep doelen formuleren: wat je wél wilt bereiken.
 • De omslag van het verdiepen van een probleem naar het werken aan een oplossing maken.

TIJD

 • 10-30 minuten.

NODIG

 • Een groep collega’s, liefst een heel team.
 • Werkt ook goed bij een directieteam.

Inspiratie

Inspiratie Oranje

Werkvorm 9: Een handvol inspiratie

DOEL

 • Elkaar beter leren kennen en elkaar inspireren.

TIJD

 • 10-30 minuten.

NODIG

 • Een groep collega’s, kan een bestaand team zijn, kan zijn dat ze elkaar nog niet zo goed kennen.

Inspiratie

Inspiratie Oranje