Voortgezet Werkplezier gaat om het proces!

Voortgezet Werkplezier onderzoekt de situatie op je school zoals die nu is en bekijkt hoe deze verbeterd kan worden. In de meeste gevallen wordt Voortgezet Werkplezier in groepsverband ingezet. Dat kan zijn op schoolniveau, op locatieniveau of op afdelings- team-, collegiaal- of sectieniveau. Het werkt goed om ervaringen en inzichten met anderen te delen. Feitelijk […]

Theory U van Otto Scharmer

De weg die daar tegenover staat, is de roep om terug te keren naar de oude waarden, want toen was het allemaal toch goed. Deze zienswijze geeft voor sommige rust, maar staat aansluiting bij veranderde omstandigheden en vooruitgang in de weg. Theorie U is een zoektocht naar een aanpak voor de problemen door op een […]

Al veel voornemens lukken!

Alle docenten vullen een formulier in met daarop afgebeeld een weegschaal. Links op de weegschaal geven zij aan wat nog niet lukt, rechts wat al wel. Als input gebruiken ze aantekeningen uit eerdere workshops met voornemens, energiegevers en energievreters. Sommige punten worden in het midden genoteerd ‘want het lukt soms al wel, maar nog niet […]

Het verhaal van een plezierige gewoonte

Tijdens een workshop van Voortgezet Werkplezier uitten ze beiden –zonder dat ze het van elkaar weten – de wens voor een nieuwe goede gewoonte. ‘De tijd nemen om bewust te genieten van wat er goed gaat op het werk’. Aan een collega vertellen ze hun wens. En nemen zich voor er vóór de volgende workshop […]

De kracht van het goede voorbeeld

Inmiddels zit ook de tweede bijeenkomst Voortgezet Werkplezier er op. Tijdens deze sessie werkte het team zo hard dat ze in 90 minuten van een hele waslijst met knelpunten naar vier uitgewerkte oplossingen komen. Tijdens de afsluiting kijken de docenten elkaar met rode wangen voldaan aan. Famke is docent in dit team. Zij blikt terug […]

Een snelle sprong naar diepgang

De voorbereiding En zo zitten we een week later rond koffietijd om tafel. De teambijeenkomst zal die middag zijn, de voorbereiding vindt dezelfde ochtend plaats. Een grote doos mogelijk te gebruiken materialen staat onder tafel, een laptop met alle werkvormen er bovenop. En als Jan ons een rondleiding door de school geeft en we even […]

Spiegel van signalen

De signalen op een rij En is dat eigenlijk zo? Kan het iedereen overkomen? Of kan iemand die last krijgt van werkdruk overspannenheid en verzuim tóch nog voorkomen? Vaak wel, volgens de methode van Voortgezet Werkplezier. De werkvorm ‘signalenspel’ is bij uitstek geschikt om medewerkers bewust te maken van hun eigen signalen van werkdruk én […]

Zelf aan de slag

‘Tijdens de laatste schoolconferentie werd een groot deel van de dag besteed aan Voortgezet Werkplezier. Docenten kregen eerst een algemene inleiding. Daarna gingen we direct aan de slag. De conrectoren en ik begeleidden de groepen. Daarvoor hadden we de informatie op de website Voortgezetwerkplezier.nl samen doorgenomen. En om iedereen al kennis te laten maken met […]

Een goede voorbereiding voor prettig werk

Een positieve insteek ‘Actief aan een oplossing werken, dat is ons streven. Wij vinden een positieve insteek rond werkdruk belangrijk, vandaar dat we bij Voortgezet Werkplezier uitkwamen’ vertelt Eline Jongepier, P&O-adviseur bij OVO. Er is anderhalf uur beschikbaar voor de workshop, aan het eind van de dag. Het vormt geen belemmering voor het programma. Voortgezet […]